ส่งความสุขปีใหม่ 2556

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา

เรียนศิลป์สร้างจิตอาสา  ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านน้ำย้อยทำกิจกรรมจิตอาสา วาดภาพฝาผนังขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านน้ำย้อย

ครูสุพัตรา ดวงแก้วกลางและครูศศิวกานต์ ญาณะชื่น ได้รับรางวัลระดับเงิน การประกวดงานวิจัยทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ของ สพป.ลำพูน เขต 1

นายอินทร์ถา   ยอดแก้ว ช่างปูน 3 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย ได้รับรางวัล  OBEC AWARDS ระดับทองประเภทลูกจ้างประจำ ระดับภาคเหนือ  ประจำปี 2555

ด.ช.มานิตย์  บูไน  ด.ช.เมธี นาทรายโกศและ ด.ญ.แสงเฮือน ลุงอย่าง นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปะติมากรรมลอยตัว ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ที่ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านน้ำย้อยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและพบครูประจำชั้น เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.55

โรงเรียนบ้านน้ำย้อยจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ประกวดหนูน้อยนพมาศ  ร้องเพลงลอยกระทง และการแต่งกายประจำชนเผ่า

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านน้ำย้อย  จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำย้อย เข้ารับการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ณ โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  ๑-๒ ธ.ค. ๕๕ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำย้อย ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(ครูตำรวจ DARE) ทัศนศึกษาสถานีตำรวจภูธร อ.ป่าซาง

ข่าวทั้งหมด: 19 รายการ     [ 1 2 ]  ถัดไป › ท้ายสุด »